Kamis, 28 Mei 2009

Surgaku

LUAS SURGA
QS. ALI IMRAN 3; 133

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,”


NIKMAT SURGA
QS. AR-RAHMAN 55;54


“ Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutera. dan buah-buahan di kedua syurga itu dapat (dipetik) dari dekat.”

QS. AL-WAQI’AH 56 ; 32-33


32. Dan buah-buahan yang banyak,
33. Yang tidak berhenti (berbuah) dan tidak terlarang
mengambilnya.


BANGUNAN SURGA
QS. AL-FURQON 25;10


25.Maha suci (Allah) yang jika Dia menghendaki, niscaya dijadikan-Nya bagimu yang lebih baik dari yang demikian, (yaitu) surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan dijadikan-Nya (pula) untukmu istana-istana[1055].

[1055] Maksudnya: kalau Allah menghendaki niscaya dijadikannya untuk Muhammad s.a.w. surga-surga dan istana-istana seperti yang bakal diperolehnya di akhirat. tetapi Allah tidak menghendaki yang demikian agar manusia itu tunduk dan beriman kepada Allah bukanlah karena dipengaruhi oleh benda, melainkan berdasarkan kepada bukti-bukti dan dalil-dalil yang nyata.

TEMAN DI SURGA
QS. ATH-THUR 52;25-26

25.Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya.
26.Mereka berkata: "Sesungguhnya Kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga Kami merasa takut (akan diazab)".


PINTU SURGA
BABURROYAN = SHAUM
BABUL JIHAD = JIHAD
BABUSHSHODAQOH = SHODAQOH
BABUSHSHOLAT = SHOLAT
(PERTANYAAN ABU BAKAR SIDDIQ RA, KEPADA RASULULLAH SAW,)
“Apabila ada seorang wanita muslimah yang sholat 5 waktu, puasa bulan ramadhan, dia menjaga kehormatannya, dan dia ta’at kepada suaminya, maka di surga dia akan diizinkan memilih masuk pintu yang mana saja”


PELAYAN SURGA
MUDA, SEPERLUNYA DIBERIKAN KEPADA PENGHUNI SURGA

PENGHUNI SURGA
ORANG MUDA BERUSIA + 33 TAHUN (TSALATSA WATSALATSIIN), TIDAK ADA KEBURUKAN, SELALU SENANG, TIDAK ADA YANG CACAT, TIDAK BUANG AIR, KERINGAT SEHARUM KASTURI, TIDAK SAKIT

BIDADARI, AZWAJUMMUTHAHHARAH (ISTRI YANG DISUCIKAN) BAGI LAKI-LAKI, BAGI WANITA :
MENJADI RATU BIDADARI
BERKUMPUL DENGAN KELUARGANYA
MENDAPAT BIDADARA (LEMAH)

MACAM-MACAM SURGA

1. SURGA FIRDAUS
QS. AL-MUKMINUN 23; 1-11

1.Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,
2.(yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya,
3.Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna,
4.Dan orang-orang yang menunaikan zakat,
5.Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,
6.Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki[994]; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa.
7.Barangsiapa mencari yang di balik itu[995] Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.
8.Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.
9.Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya.
10.Mereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi,
11.(yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. mereka kekal di dalamnya.

[994] Budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.
[995] zina, homoseksual, dan sebagainya.


2. SURGA ADN
QS. AR-RA’DU 13; 22-23


22.Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang Itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik),
23.(yaitu) syurga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu;

3. SURGA NA’IM
QS. AL-QOLAM 68 ; 34

34.Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa (disediakan) syurga-syurga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.

4. SURGA MA’WA
QS. AN-NAZI’AT 79 ; 40-41

40.Dan Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya,
41.Maka Sesungguhnya syurgalah tempat tinggal(nya).

5. SURGA DAARUSSALAM
QS. AL-AN’AM 6; 126-127

126.Dan Inilah jalan Tuhanmu; (jalan) yang lurus. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran.
127.Bagi mereka (disediakan) darussalam (syurga) pada sisi Tuhannya dan Dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan.
6. SURGA DAARUL MUQOMAH
QS. FATHIR 35 ; 34-35

34.Dan mereka berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan Kami benar-benar Maha Pengampum lagi Maha Mensyukuri.
35.Yang menempatkan Kami dalam tempat yang kekal (surga) dari karunia-Nya; didalamnya Kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu".

7. SURGA MAQOMUL AMIN
QS. AD-DUKHON 44; 51

51. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman,

8. SURGA KHULDI
QS. AL-FURQON 25 ; 15

15. Katakanlah: "Apa (azab) yang demikian itukah yang baik, atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa?" Dia menjadi Balasan dan tempat kembali bagi mereka?".

disarikan dari ceramah KH. Zainudin MZ

Tidak ada komentar:

Posting Komentar